Đông Nguyễn Phiên bản hệ thống 14.0+e-20210407

Thông tin về Đông Nguyễn instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Atharva Theme Base
Base module for Atharva E-commerce themes
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức